Sportvragen

Team Sport is het loket waar iedereen met alle sportvragen terecht kan. Het is het coördinatiepunt voor sport en bewegen en betrokken bij projecten en sportinitiatieven op Texel. Team Sport valt onder de Gemeente Texel en is tijdens kantooruren
bereikbaar via telefoon 0222 – 322815 of per email via teamsport@texel.nl

Voor wie?

Team Sport staat verenigingen op het eiland bij. Bijvoorbeeld als een club kampt met tekort aan vrijwilligers of problemen met wet- en regelgeving heeft, wordt constructief meegedacht en gewerkt aan oplossingen.

Op deze website staat een uitgebreide lijst met sporten, de aanbieders en de locaties waar ze worden beoefend. Texelaars en toeristen die daar nog vragen over hebben kunnen contact opnemen met Team Sport.
Sportclubs van buiten Texel die op het eiland willen trainen of een activiteit willen plannen, kunnen contact opnemen over de mogelijkheden, gebruik van sportaccommodaties of bij andere vragen.

Team Sport geeft advies bij sportstimuleringsactiviteiten en bevordert de samenwerking tussen (sport)organisaties. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met instellingen als Texels Welzijn, het onderwijs, de Texelse Sportraad, Jeugd en Jongerenwerk Young4Ever (buurtsportcoaches) en (para-) medische instanties op het eiland.

Sportstimulering

Team Sport werkt nauw samen met sportverenigingen, basisscholen en de OSG. Leerlingen krijgen de kans om diverse sport(en) gratis of voor een kleine bijdrage uit te proberen door kennismakingslessen bij sportverenigingen naar keuze te volgen.
Daarnaast worden veel activiteiten voor ouderen georganiseerd, meestal in samenwerking met Texels Welzijn. Er zijn buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen actief.

Voor informatie over activiteiten, neem contact op met teamsport@texel.nl

Sportraad Texel

De Texelse Sportraad is een onafhankelijke stichting, die de belangen behartigt van alle sport en sporters op het eiland. Deze instantie geeft de gemeenteraad en het College van B&W advies over alles dat met sport te maken heeft.

Zie ook: www.sportraadtexel.nl